Αρχική Σελίδα > > Κτιριακά έργα

Κτιριακά Έργα

 

Η ΑΘΗΝΑ ΑTΕ έχει μακρά επαγγελματική εμπειρία στην κατασκευή ποικίλων κτιριακών εγκαταστάσεων για ιδιώτες, ιδρύματα και το δημόσιο. Oι ικανότητες και η εμπειρία της Εταιρείας, εμπεριέχουν την εκτέλεση συμβάσεων παραδοτέων με το κλειδί στο χέρι, στις οποίες η Εταιρεία εμπλέκεται στον σχεδιασμό, στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την προμήθεια των υλικών, την επίπλωση, τον εξοπλισμό και την κατασκευή νέων κτιρίων και των υποστηρικτικών τους εγκαταστάσεων, την ανακαίνιση νεοκλασικών και παραδοσιακών ιστορικών κατασκευών, μικρών και μεγάλων Οικιστικών αναπτύξεων και Οικισμών, Βιομηχανικά Κτίρια, Νοσοκομεία, Κλινικές, Ξενοδοχεία, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Αθλητικά Εγκαταστάσεων και Χώρων Αναψυχής, Κτίρια Γραφείων και Εμπορικών χρήσεων, Εμπορικών Κέντρων και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.  

 

Παρουσίαση Κτιριακών Έργων


Λίστα Κτιριακών Έργων


                ©2020 AVAX S.A. All rights reserved | Επικοινωνία | Όροι χρήσης