Αρχική Σελίδα > Επενδυτική ενημέρωση > Οικονομικά Στοιχεία


Οικονομικά Στοιχεία2018
30/4/2018 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01/01-31/12/2017
30/4/2018 ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 01/01-31/12/2017
2017
29/9/2017 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01/01-30/06/2017
29/9/2017 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2017
2/5/2017 ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 01/01-31/12/2016
2/5/2017 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01/01-31/12/2016
2016
30/9/2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 01/01/2016 -30/6/2016
30/9/2016 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01-2016 έως 30-06-2016
30/3/2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 01/01-31/12/2015
30/3/2016 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01/01-31/12/2015
2015
30/11/2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2015 Έως 30-09-2015
30/11/2015 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2015 έως 30-09-2015
31/8/2015 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01-2015 έως 30-06-2015
31/8/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01-2015 έως 30-06-2015
29/5/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 01/01-31/03/2015
29/5/2015 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/03/2015
31/3/2015 Στοιχεία και Πληροφορίες 2014
31/3/2015 Έκθεση 2014
2014
28/11/2014 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2014 έως 30-09-2014
28/11/2014 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2014 Έως 30-09-2014
2/9/2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01-2014 έως 30-06-2014
2/9/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01-2014 έως 30-06-2014
2/6/2014 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2014 έως 31-03-2014
2/6/2014 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2014 Έως 31-03-2014
31/3/2014 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2013
31/3/2014 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2013 έως 31-12-2013
2013
30/11/2013 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2013 έως 30-09-2013
30/11/2013 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2013 Έως 30-09-2013
26/8/2013 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2013 έως 30-06-2013
26/8/2013 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2013 Έως 30-06-2013
31/5/2013 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2013 έως 31-03-2013
31/5/2013 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2013 Έως 31-03-2013
29/3/2013 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2012 έως 31-12-2012
29/3/2013 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2012
2012
31/12/2012 ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ Οικονομική Έκθεση 31.12.2012
31/12/2012 Αθηνά Παραχωρήσεις Οικονομική Έκθεση 31.12.2012
30/11/2012 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2012 Έως 30-09-2012
30/11/2012 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2012 έως 30-09-2012
31/8/2012 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2012 έως 30-06-2012
31/8/2012 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2012 Έως 30-06-2012
7/6/2012 ARCAT ΑΕΒΕ-Ενδ. Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2011 Έως 31-12-2011
7/6/2012 ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ-Ενδ. Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2011 Έως 31-12-2011
7/6/2012 ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ-Ενδ. Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2011 Έως 31-12-2011
30/5/2012 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2012 έως 31-03-2012
30/5/2012 OIKAT2013T1.pdf
2011
31/12/2011 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2011
30/12/2011 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2011 έως 31-12-2011
1/12/2011 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2011 Έως 30-09-2011
30/11/2011 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2011 Έως 30-09-2011
7/9/2011 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 01-01-2011 έως 30-06-2011
6/9/2011 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2011 έως 30-06-2011
31/3/2011 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 01-01-2011 έως 31-03-2011
31/3/2011 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2011 έως 31-03-2011
2010
31/12/2010 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010
30/12/2010 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2010 έως 31-12-2010
29/12/2010 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 01-01-2010 έως 30-09-2010
28/12/2010 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2010 έως 30-09-2010
27/12/2010 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 01-01-2010 έως 30-06-2010
26/12/2010 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2010 έως 30-06-2010
25/12/2010 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 01-01-2010 έως 31-03-2010
24/12/2010 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2010 έως 31-03-2010
2009
31/12/2009 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009
31/10/2009 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2009 έως 31-12-2009
30/10/2009 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 01-01-2009 έως 30-09-2009
29/10/2009 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2009 έως 30-09-2009
31/7/2009 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 01-01-2009 έως 30-06-2009
31/7/2009 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2009 έως 30-06-2009
31/3/2009 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2009 έως 31-03-2009
31/3/2009 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 01-01-2009 έως 31-03-2009
2008
31/12/2008 Ετήσιες οικονομκές καταστάσεις 2008
30/12/2008 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2008 έως 31-12-2008
31/10/2008 Αποτελέσματα Περιόδου Αθηνά ΑΤΕ 01-01-2008 Έως 30-09-2008
29/10/2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2008 Έως 30-09-2008
30/6/2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2008 Έως 30-06-2008
30/6/2008 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2008 έως 30-06-2008
31/3/2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2008 Έως 31-03-2008
30/3/2008 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2008 έως 31-03-2008
2007
31/12/2007 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2007
30/12/2007 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2007 έως 31-12-2007
30/9/2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2007 Έως 30-09-2007
29/9/2007 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2007 έως 30-09-2007
30/6/2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2007 Έως 30-06-2007
29/6/2007 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2007 έως 30-06-2007
31/3/2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2007 Έως 31-03-2007
29/3/2007 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2007 έως 31-03-2007
2006
31/12/2006 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2006
30/12/2006 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2006 έως 31-12-2006
29/12/2006 Επεξηγηματική Έκθεση Δ.Σ.
30/9/2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2006 Έως 30-09-2006
29/9/2006 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2006 έως 30-09-2006
30/6/2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2006 Έως 30-06-2006
29/6/2006 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2008 έως 30-06-2008
30/3/2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2006 Έως 31-03-2006
30/3/2006 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2008 έως 31-03-2006
2005
31/12/2005 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2005
30/12/2005 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2005 έως 31-12-2005
30/9/2005 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2005 Έως 30-09-2005
29/9/2005 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2005 έως 30-09-2005
29/6/2005 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2005 έως 30-06-2005
2/6/2005 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2005 Έως 30-06-2005
30/3/2005 Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2005 έως 31-03-2005
3/3/2005 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2005 Έως 31-03-2005

                ©2020 AVAX S.A. All rights reserved | Επικοινωνία | Όροι χρήσης