> >

Λιμενικ ργα

 

 

Η ΑΘΗΝΑ ΑTΕ εδ και τσσερεις δεκαετες χει εκτελσει στην Ελλδα αλλ και στη Διεθν κατασκευαστικ αγορ, λιμενικ ργα, εφαρμζοντας την τελευταα λξη της τεχνολογας και των τεχνολογικν εξελξεων. Η Εταιρεα χει αποκτσει αναγνωρισμνη γνση και ειδκευση στην μελτη, ρευνα, κατασκευ, εκβαθνσεων, πλρωσης βρχων, προκατασκευασμνων τμημτων τοιμου σκυροδματος, κιβωτων, στεγστρων, κιγκλιδωμτων, πυλνων, σημεων πρσδεσης πλοων, υπγειων οχετν και δικτων εξυπηρτησης τους, κλιμακοστασων, ραγν για γερανος καθς και λες τις σχετικς εργασες που σχετζονται με τα λιμενικ ργα πως δκτυα εξυπηρτησης και κτρια.

 

Η ΑΘΗΝΑ ΑTΕ χει στην ιδιοκτησα της να μεγλο στλο πλωτο εξοπλισμο, πως πλωτος γερανος, εππεδες φορτηγδες, φορτηγδες μεταφορς αδρανν. πκτωνες, ρυμουλκ, εξοπλισμ κατδυσης και υποθαλσσια συστματα ελγχου.

 

Η ΑΘΗΝΑ ΑTΕ χει συμμετσχει στην εκτλεση κατασκευαστικν εργασιν για Βιομηχανικος Τερματικος Σταθμος διακνησης διαφρων υγρν και στερεν προντων, Ναυπηγεα, Εμπορικ και Επιβατικ Λιμνια, Δομς εκβολν αποβλτων υγρν σε μεγλα θαλσσια βθη και Σταθμος Εμπορευματοκιβωτων.

 

 

 

Παρουσαση Λιμενικν ργων

 

Λστα Λιμενικν ργων


 


                2020 AVAX S.A. All rights reserved | |