Αρχική Σελίδα > > Διοίκηση & Οργανόγραμμα

 

H ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. γνωστοποιεί, σύμφωνα με την Απόφαση 3/347/12.07.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι κατόπιν της από 25.06.2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με διετή θητεία έως την 30.06.2014, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε την 25.06.2012 σε σώμα ως εξής:

 

1. Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος (Εκτελεστικό Μέλος)

2. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

3. Απόστολος Μύτιλης, Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικό Μέλος)

4. Αναστάσιος Τσακανίκας, Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

5. Στυλιανός Γεωργαλλίδης, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος)

6. Γεώργιος Απέγητος, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος)

   
   

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους κάτωθι:

 

1. Γεώργιος Απέγητος, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος)

2. Στυλιανός Γεωργαλλίδης, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος)

   
   
Οργανόγραμμα της εταιρείας ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.

 

 

 

 


                ©2020 AVAX S.A. All rights reserved | Επικοινωνία | Όροι χρήσης