> >
Date16/6/2010
Subject

Μετ απ απφαση του Διοικητικο Συμβουλου της Εταιρεας, σμφωνα με το Καταστατικ της και τον Νμο, καλονται οι κ.κ. Μτοχοι στην Ετσια Τακτικ Γενικ Συνλευση που θα γνει την 30η Ιουνου 2010, ημρα Τετρτη και ρα 11:30 στην δρα της Εταιρεας, στο Μαροσι Αττικς, Αμαρουσου - Χαλανδρου 16, προκειμνου να αποφασσουν επ των πιο κτω θεμτων της ημερσιας διταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Υποβολ και γκριση της κθεσης του Διοικητικο Συμβουλου και του Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ επ των οικονομικν καταστσεων (ισολογισμο και αποτελεσμτων) της εταιρικς χρσης 1/1 - 31/12/2009.
2 Υποβολ και γκριση των οικονομικν καταστσεων (ισολογισμο και αποτελεσμτων) του Ομλου και της Εταιρεας για την εταιρικ χρση 1/1 - 31/12/2009.
3 γκριση διθεσης αποτελεσμτων της Εταιρεας για τη χρση 1/1 - 31/12/2009.
4 Απαλλαγ των μελν του Διοικητικο Συμβουλου και του Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ απ κθε ευθνη αποζημωσης για τους ισολογισμος, τα αποτελσματα και τη διαχεριση της Εταιρεας για την χρση 1/1 - 31/12/2009.
5 Εκλογ της Ελεγκτικς Εταιρεας για τον λεγχο των Οικονομικν Καταστσεων 1/1 - 31/12/2010, κατπιν πρτασης της Ελεγκτικς Επιτροπς.
6 Εκλογ νου Διοικητικο Συμβουλου λγω λξης της θητεας του. Ορισμς μελν του νου Διοικητικο Συμβουλου ως Εκτελεστικν, μη Εκτελεστικν και Ανεξρτητων μη Εκτελεστικν.
7 Σσταση Επιτροπς Ελγχου, σμφωνα με το ρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
8 Παροχ δειας κατ' ρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 πως ισχει, για σναψη συμβσεων παροχς υπηρεσιν μεταξ της Εταιρεας και των προσπων του ρθρου 23α συνδεδεμνων εταιρειν.
9 Χοργηση δειας σε μλη του Διοικητικο Συμβουλου και της Διεθυνσης της Εταιρεας για τη συμμετοχ τους σε Διοικητικ Συμβολια στη διεθυνση ομοειδν επιχειρσεων (ρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).
10 γκριση αμοιβν μελν Διοικητικο Συμβουλου για τη χρση 2009 και προγκριση αμοιβν μελν Διοικητικο Συμβουλου για τη χρση 2010, σμφωνα με το ρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
11 γκριση συμμετοχς της Εταιρεας σε εταιρεες και κοινοπραξες.
12 Διφορες ανακοινσεις - Εγκρσεις.

Σμφωνα με το καταστατικ, οι κριοι μτοχοι που επιθυμον να μετσχουν στην Τακτικ Γενικ Συνλευση, οφελουν ετε αυτοπροσπως, ετε με αντιπρσωπο να προσκομσουν στο Ταμεο της Εταιρεας (Αμαρουσου - Χαλανδρου 16, 151 25 Μαροσι, τηλ.: 210-6375000), πντε (5) ημρες πριν την ημερομηνα σγκλησης της εν λγω Τακτικς Γενικς Συνλευσης:
- Σχετικ Βεβαωση Δσμευσης Μετοχν απ τους χειριστς τους απ το Κεντρικ Αποθετριο Αξιν Α.Ε.
- Επσης εντς της διας προθεσμας των πντε (5) ημερν πριν απ την ημερομηνα σγκλησης της εν λγω Τακτικς Γενικς Συνλευσης, οι κ.κ. Μτοχοι που επιθυμον να συμμετσχουν δι' αντιπροσπου στην ανωτρω Συνλευση, πρπει να καταθσουν να αποστελουν στο Ταμεο της Εταιρεας τα γγραφα νομιμοποησης των αντιπροσπων τους.


                2020 AVAX S.A. All rights reserved | |