Αρχική Σελίδα > >


Χρηματιστηριακές ΑνακοινώσειςDate3/4/2009
SubjectΔελτίο Τύπου

Η εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης την 01.04.2009 μεταξύ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και κοινοπραξίας στην οποία η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ συμμετέχει με ποσοστό 48% για το έργο "Λειτουργία και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ)", συνολικής αξίας με ΦΠΑ ευρώ 118,0 εκ.
Το έργο αφορά στη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας Α και Φ Φάσης του ΚΕΛΨ, του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας από την καύση του εκλυόμενου βιοαερίου (ΣΗΘΕ 1), της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος, τις εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας λυμάτων στην Κυνόσουρα Σαλαμίνας, του συνόλου των δικτύων, των υποδομών καθώς και των υποθαλάσσιων αγωγών και των λιμενικών εγκαταστάσεων του ΚΕΛΨ.
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται εξήντα (60) μήνες με πέρας την 02.04.2014.
Σημειώνεται ότι η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ είναι μέλος του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ ο οποίος ελέγχει το 80,54% του μετοχικού της κεφαλαίου.


                ©2020 AVAX S.A. All rights reserved | Επικοινωνία | Όροι χρήσης