Αρχική Σελίδα > >


Χρηματιστηριακές ΑνακοινώσειςDate1/11/2013
SubjectΓνωστοποίηση ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

H ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. γνωστοποιεί ότι την 31.12.2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την απορρόφηση από την «ΑΘΗΝΑ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» της μη εισηγμένης θυγατρικής της κατά 100% «ARCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της απορροφώσας και της απορροφούμενης εταιρίας, καθώς και της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993.Μαρούσι, 11 Ιανουαρίου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


                ©2020 AVAX S.A. All rights reserved | Επικοινωνία | Όροι χρήσης