Αρχική Σελίδα > >


Χρηματιστηριακές ΑνακοινώσειςDate25/6/2008
SubjectΑνακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διευκρινίζει συμπληρωματικά με το παρόν, χθεσινή ανακοίνωση του αναφορικά με την έκδοση της υπ' αριθμ. 1334/2008 αποφάσεως του Αρείου Πάγου για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος από το επενδυτικό κοινό, ως εξής :


Με την υπ' αριθμ. 21/2005 διαιτητική απόφαση, υποχρεώθηκαν οι Αθανάσιος και Αμαλία Πρωτοπαπά, να καταβάλλουν στην ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 16.350.000 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. Οι ανωτέρω άσκησαν αγωγή ακυρώσεως της Διαιτητικής αυτής αποφάσεως στο Εφετείο Αθηνών με αίτημα την ακύρωση της Διαιτητικής αποφάσεως, αλλά το Εφετείο με την υπ' αριθμ. 2471/2006 απόφασή του απέρριψε την αγωγή ακυρώσεως και επικύρωσε την Διαιτητική απόφαση. Κατά της εφετειακής αποφάσεως οι Αθανάσιος και Αμαλία Πρωτοπαπά, άσκησαν αίτηση αναιρέσεως στον Αρειο Πάγο, με αίτημα την εξαφάνιση της Εφετειακής αποφάσεως και της Διαιτητικής αποφάσεως. Ο Αρειος Πάγος, με την υπ'αριθμ. 1334/2008 απόφασή του, απέρριψε την αναίρεση του Αθανασίου και Αμαλίας Πρωτοπαπά, επικυρώνοντας έτσι και την Εφετειακή απόφαση και την Διαιτητική απόφαση. Αλλο ένδικο μέσο δεν προβλέπει ο νόμος για την ακύρωση της Διαιτητικής αποφάσεως.


                ©2020 AVAX S.A. All rights reserved | Επικοινωνία | Όροι χρήσης