Αρχική Σελίδα > >


Χρηματιστηριακές ΑνακοινώσειςDate24/4/2008
SubjectΑποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Συνήλθε σήμερα 24 Απριλίου 2008, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στην οποία μετείχαν Μέτοχοι - Κομιστές οι οποίοι κατέχουν το 80,55% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως :
Θέμα1ο
Αλλαγή Έδρας - Τροποποίηση του 'Αρθρου 3 του Καταστατικού.
Θέμα 2ο
Έγκριση Αντικατάστασης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 3ο
Διάφορες Ανακοινώσεις - Εγκρίσεις.
Επί των παραπάνω θεμάτων η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :
Θέμα 1ο
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε με παμψηφία την μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Δήμο Χαλανδρίου στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και με γραφεία στην οδό Αμαρουσίου - Χαλανδρίου, αριθμός 16 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας.
Θέμα 2ο
Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε με παμψηφία και ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ της 31/12/2007, με βάση την οποία αντικαταστάθηκαν τα παραιτηθέντα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Παύλος Λεκκάκης, Κωνσταντίνος Μίχης, και Γεώργιος Παπαδογεωργόπουλος από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη, Χρήστο Ιωάννου και Αθηνά Ηλιάδη και επικυρώνει επίσης με παμψηφία την ίδια απόφαση του Δ.Σ. αναφορικά με την επανασυγκρότηση του σε Σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων.
Θέμα 3ο
Δεν υπήρχαν ανακοινώσεις.


                ©2020 AVAX S.A. All rights reserved | Επικοινωνία | Όροι χρήσης