> >
Date7/6/2011
Subject

Το Διοικητικ Συμβολιο της Αννυμης Εταιρεας με την επωνυμα "ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικ ττλο "ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ" (εφεξς καλουμνη για λγους συντομας ως "Εταιρεα"), καλε σμφωνα με το Νμο και το Καταστατικ τους κ.κ. μετχους της Εταιρεας σε ετσια ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις 29 Ιουνου 2011, ημρα Τετρτη και ρα 12, στην δρα της Εταιρεας, στο Μαροσι Ν. Αττικς, οδς Αμαρουσου - Χαλανδρου, αριθμς 16, Τ.Κ. 151 25, για λψη αποφσεων στα παρακτω θματα της ημερσιας διταξης:
1 Υποβολ και γκριση της κθεσης του Διοικητικο Συμβουλου και του Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ επ των οικονομικν καταστσεων της εταιρικς χρσης 1/1 - 31/12/2010.
2 Υποβολ και γκριση των οικονομικν καταστσεων του Ομλου και της Εταιρεας για την εταιρικ χρση 1/1 - 31/12/2010.
3 γκριση διθεσης αποτελεσμτων της Εταιρεας για τη χρση 1/1 - 31/12/2010.
4 Απαλλαγ των μελν του Διοικητικο Συμβουλου και του Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ απ κθε ευθνη αποζημωσης για την χρση 1/1/2010 - 31/12/2010.
5 Εκλογ της Ελεγκτικς Εταιρεας για τον λεγχο των Οικονομικν Καταστσεων 1/1 - 31/12/2011 του Ομλου και της Εταιρεας, κατπιν πρτασης της Ελεγκτικς Επιτροπς.
6 Παροχ δειας κατ' ρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 πως ισχει, για σναψη συμβσεων παροχς υπηρεσιν μεταξ της Εταιρεας και των προσπων του ρθρου 23α συνδεδεμνων εταιρειν.
7 Χοργηση δειας σε μλη του Διοικητικο Συμβουλου και της Διεθυνσης της Εταιρεας για τη συμμετοχ τους σε Διοικητικ Συμβολια στη διεθυνση ομοειδν επιχειρσεων (ρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).
8 γκριση αμοιβν μελν Διοικητικο Συμβουλου για τη χρση 2010 και προγκριση αμοιβν μελν Διοικητικο Συμβουλου για τη χρση 2011, σμφωνα με το ρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
9 γκριση συμμετοχς της Εταιρεας σε εταιρεες και κοινοπραξες.
10 Διφορες ανακοινσεις - Εγκρσεις.
Σε περπτωση μη επτευξης της εκ του νμου απαρτας για τη λψη απφασης επ των θεμτων της ημερσιας διταξης τυχν Α Επαναληπτικ ετσια Τακτικ Γενικ Συνλευση, θα συνλθει την 11η Ιουλου 2011, ημρα Δευτρα και ρα 12, στον διο χρο με τα δια θματα ημερσιας διταξης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ
Στην ετσια Τακτικ Γενικ Συνλευση, δικαιοται να συμμετσχει ποιος εμφανζεται ως μτοχος στα αρχεα του Συστματος Αλων Ττλων που διαχειρζεται η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) στο οποο τηρονται οι κινητς αξες (μετοχς) της Εταιρεας. Η απδειξη της μετοχικς ιδιτητας γνεται με την προσκμιση σχετικς γγραφης βεβαωσης του ως νω φορα. Η ιδιτητα του μετχου πρπει να υφσταται κατ την Παρασκευ 24 Ιουνου 2011 (ημερομηνα καταγραφς), τοι κατ την ναρξη της πμπτης (5ης) ημρας πριν απ την ημρα συνεδρασης της ετσιας Τακτικς Γενικς Συνλευση της 29ης Ιουνου 2011 και η σχετικ βεβαωση σχετικ με τη μετοχικ ιδιτητα πρπει να περιλθει στην Εταιρεα το αργτερο την 26η Ιουνου 2011, τοι την τρτη (3η) ημρα πριν απ τη συνεδραση της ετσιας Τακτικς Γενικς Συνλευσης.
Για την Α Επαναληπτικ Τακτικ Γενικ Συνλευση, η ιδιτητα του μετχου πρπει να υφσταται κατ την ναρξη της 7ης Ιουλου 2011 (ημερομηνα καταγραφς Α Επαναληπτικς Γενικς Συνλευσης), τοι κατ την ναρξη της τταρτης (4ης) ημρας πριν απ την ημρα συνεδρασης της Α Επαναληπτικς Τακτικς Γενικς Συνλευσης της 11ης Ιουλου 2011, η δε σχετικ γγραφη βεβαωση σχετικ με τη μετοχικ ιδιτητα, πρπει να περιλθει στην Εταιρεα το αργτερο την 8η Ιουλου 2011, τοι την τρτη (3η) ημρα πριν απ τη συνεδραση της ως νω Επαναληπτικς Γενικς Συνλευσης.
ναντι της Εταιρεας θεωρεται τι χει δικαωμα συμμετοχς και ψφου στην ετσια Τακτικ Γενικ Συνλευση μνον ποιος φρει την ιδιτητα του μετχου κατ την αντστοιχη ημερομηνα καταγραφς. Σε περπτωση μη συμμρφωσης προς τις διατξεις του ρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λγω μτοχος μετχει στην ετσια Τακτικ Γενικ Συνλευση μνο μετ απ δει της.


                2020 AVAX S.A. All rights reserved | |