> >

  

ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

 

Η ΑΘΗΝΑ ΑTΕ χει μα δυναμικ παρουσα στην εγχρια και διεθν αγορ ιδιωτικν και δημσιων τεχνικν ργων απ τις αρχς της δεκαετας του 1970. Η συνολικ αξα των εκτελεσθντων ργων της Εταιρεας υπερβανει τα 5 δις Eυρ. Η επαγγελματικ της παρουσα της χει επιτρψει να αποκτσει να ευρ φσμα εμπειριν και επιδεξιοττων και ριστη φμη διεθνς με αποτλεσμα τη δημιουργα ενς πλοσιου πελατολογου στην ελληνικ και εγχρια κατασκευαστικ αγορ. ναι εισηγμνη στο Χρηματιστριο Αξιν Αθηνν, κατχει τα Διεθν Πιστοποιητικ Ποιτητας ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007 & ISO 14001: 2004 τσο για ργα Κατασκευς, σο και για ργα Παραχωρσεων (ΒΟΤ - Κατασκευ, Λειτουργα, Μεταφορ) και εφαρμζει τα Προγρμματα και τις Πολιτικς Διασφλισης Ποιτητας, Ασφλειας, και Περιβαλλοντικς Διαχερισης σε συμμρφωση πντοτε με τις αντστοιχες απαιτσεις των πελατν της. Επσης κατχει το αντερο εργοληπτικ πτυχο 7ης τξης για ργα του Ελληνικο Δημοσου.

 

Η φιλοσοφα και η πρακτικ της ΑΘΗΝΑ ΑTΕ εναι να εκτελε τα ργα εντς των συμβατικν χρνων και προπολογισμν, εκτελντας τις απαιτομενες εργασες με υψηλ standards ποιτητας, εφαρμζοντας κατασκευαστικς λσεις καθς και σγχρονες τεχνικς οργνωσης.
Το προσωπικ, ο μηχανολογικς εξοπλισμς και οι τεχνικο και οικονομικο προι της ΑΘΗΝΑ ΑTΕ συμβλλουν στην αναζτηση και εκτλεση ργων ποικλου αντικειμνου και δυσκολας, τσο στην Ελλδα σο και στο εξωτερικ.

 

Η εμπειρα και τεχνικ ειδκευση της ΑΘΗΝΑ ΑTΕ χει αναπτυχθε μσα απ την επιτυχ Εκτλεση, Ολοκλρωση και Παρδοση κατασκευαστικν ργων που ανκουν στις επμενες κατηγορες:

 

 

 

 

Η ΑΘΗΝΑ ΑTΕ:


                2020 AVAX S.A. All rights reserved | |