Αρχική Σελίδα > > Βιομηχανικά έργα

Βιομηχανικά Έργα

 

Η ΑΘΗΝΑ ΑTΕ έχει αποκτήσει εκτεταμένη εξειδίκευση και εμπειρία σε λεπτομερή εφαρμοσμένη μηχανική, διοίκηση έργου, προμήθεια και κατασκευή Βιομηχανικών Έργων, συμπεριλαμβανομένων Χημικών Εργοστασίων, Διυλιστηρίων, Αποθήκες Πετρελαιοειδών και Ογκωδών Υλικών, Συστημάτων Διανομής και Διαχείρισης Εμπορευμάτων, παράκτιων και ποντισμένων αγωγών, εγκαταστάσεις και τερματικούς σταθμούς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, αποθηκών και διανομής καθώς και έργα για τις βιομηχανίες τροφίμων και εκδοτικών οίκων. 

 

Παρουσίαση Βιομηχανικών Έργων


Λίστα Βιομηχανικών Έργων


                ©2020 AVAX S.A. All rights reserved | Επικοινωνία | Όροι χρήσης