Αρχική Σελίδα > >


Χρηματιστηριακές ΑνακοινώσειςDate13/6/2008
SubjectΑνακοίνωση Διάθεσης Ετήσιου Δελτίου Χρήσης 2007

Η εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ γνωστοποιεί ότι το Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007 βρίσκεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 7/372/2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση www.athena-sa.gr.


                ©2020 AVAX S.A. All rights reserved | Επικοινωνία | Όροι χρήσης